Alkalmazott mikrobiológia

A tantárgy neve: Alkalmazott mikrobiológia
Heti óraszám: 1+0+0
Kreditszám: 1+0+0
Tantárgyfelelős: Dr. Karaffa Levente, egyetemi docens, PhD, habil.
A tantárgy oktatói: Dr. Karaffa Levente
Számonkérés formája: kollokvium
 
A tantárgy oktatásának célja:
A kurzus az általános mikrobiológiai és biokémiai tanulmányokra építve áttekinti a gazdasági szempontból jelentős környezetvédelmi-, mezőgazdasági- illetve fermentációs mikrobiológiai folyamatokban szerepet játszó mikroorganizmusok élettanát és biokémiáját, kiemelve azokat a tulajdonságokat, melyek alkalmassá teszik őket a biotechnológiai célú alkalmazásra.
 
A tantárgy tematikája:
 1. Starterkultúraként használt fonalas gombák (Penicillium sps, Aspergillus sps, Rhizopus sps.) az élelmiszeriparban.
 2. Európa illetve Ázsia fermentált élelmiszereinek mikrobiológiája.
 3. Starter élesztők élettana.
 4. Alkoholtermelésre használt eukarióta illetve prokarióta mikroorganizmusok (Saccharomyces sp. ill. Zymomonas sp.) anyagcseréjének összehasonlítása.
 5. A mikrobiális aminosav termelésben használt baktériumok (Corynebacterium glutamicum, Brevibacterium sps.), anyagcseréjének jellegzetességei.
 6. Mikrobiális biomechanika és szerepe a mikróbasejtek tenyészthetőségében.
 7. A tejiparban alkalmazott fontosabb mikroorganizmusok (Lactobacillus, Lactococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Carnobacterium, Weisella, stb.) élettana.
 8. Metabolikus útvonalak elemzése – metabolikus flux és metabolikus control analízis.
 9. Azotobacter chroococcum élettana.
 10. Keratinbontó baktériumok anyagcseréje.
 11. Potenciálisan szénhidrogénbontó talajbaktériumok (Streptomyces sps.) jellemzése.
 12. Fontosabb mezőgazdasági kártevő mikroorganizmusok I: Botrytis cinerea
 13. Fontosabb mezőgazdasági kártevő mikroorganizmusok II: Plasmopara viticola
 14. Fontosabb mezőgazdasági kártevő mikroorganizmusok III: Uncinula necator
 15.  Biológiai védekezés a mezőgazdaságban.
 
Kötelező és ajánlott irodalom:
1.         Válogatott szakmai közlemények (angol nyelven)
2.         Applied Microbiology (Durieux A, eds.) Springer, 2001.
3.         Basic Biotechnology, 3rd Edition (Ratledge C., Kristiansen B., eds.), Cambridge University Press.