Biológiai biztonság (Biosafety)

A tantárgy neve: Biológiai biztonság - biosafety
Heti óraszám: 2+0+0
Kreditszám: 2+0+0
Tantárgyfelelős: Dr. Fekete Erzsébet egyetemi docens, PhD, habil.
A tantárgy előadója: Domonkos Dávid (Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.)
Számonkérés módja: kollokvium
 
A tantárgy célja:
A genetikailag módosított élőlények használatával kapcsolatos legfontosabb jogi, biológiai-műszaki és gazdasági-társadalmi ismeretek átadása.
 
A tantárgy részletes tematikája:
A tárgy interdiszciplináris szemléletű, gyakorlati megközelítésekre nagy hangsúlyt fektető ismeretet ad a résztvevőknek. A téma megközelítése három szempontból történik:
A hallgatók egyrészt egy jogi áttekintést kapnak, megismerik a legfontosabb környezetvédelmi és genetikailag módosított organizmusok használatával kapcsolatos törvényeket, a szükséges engedélyeket.
 
 1. hét: A GMO definíciója, fajtái
 2. hét: A GMO-val kapcsolatos pillanatnyi álláspontok és szabályozások
 3. hét: Patogén mikróbák bemutatása, főbb csoportok
 4. hét: Sterilitás definíciója
 5. hét: A sterilezés lehetséges módszerei, technikai megvalósításuk
 6. hét: A fertőzések elhárításának általános megfontolásai és módszerei
 7. hét: A biológiai biztonság 4 szintje I: definíciók
 8. hét: A biológiai biztonság 4 szintje II: mikróbák besorolása
 9. hét: A biológiai biztonság 4 szintje III: személyi feltételek, általános és specifikus szabályozások
 10. hét: A biológiai biztonság külünböző szintjeinek megvalósításához szükséges berendezések, laboratóriumi kialakítás
 11. hét: A mikróbák zárt rendszerű használata, annak lehetséges technológiai megvalósítása
 12. hét: A mikróbák zárt rendszerű használata II: az alkalmazott módszerek és eszközök műszaki bemutatása.
 13. hét: A participáció elve
 14. hét: A technológiai hatáselemzés fajtái, aktualitása és típusai (TA, CTA).
 15. hét: Genetikailag módosított organizmusok pro és kontra: néhány esettanulmány bemutatása
 
Javasolt irodalom:
 1. Előadások anyaga