Biológiai iparok gazdasága (Biomanagement)

A tantárgy neve: Élettudományi iparok gazdasága – biomanagement
Heti óraszám: 2+0+0
Kreditszám: 2+0+0
A tantárgy felelőse: Dr. Karaffa Levente
A tantárgy előadója: Domonkos Dávid (Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.)
Számonkérés módja: kollokvium
A tárgy célja:
A tárgy interdiszciplináris szemléletű, gyakorlati megközelítésekre nagy hangsúlyt fektető ismeretet ad a résztvevőknek, hogy az élettudományi háttér és az innovációs, valamint a gazdasági ismeretek alapjainak ötvözésével tudásuk többrétűvé váljon, és hatékony részt tudjanak vállalni a szektoron belüli (biotechnológiai, gyógyszeripari, orvosi műszer vagy egyéb élettudományi) cégek indításában, illetve irányításában, működésük és tevékenységének megértésében.
A tárgy részletes tematikája:
1. Gazdasági alapok összefoglalása (vállalatgazdaságtan, a vállalat érintettjei, céljai, formái, gazdasági szervezetek helye a társadalmi rendszerben, vállalat tevékenységi rendszere, vállalkozások stratégiája.)
2. Üzletképes élettudományok I: a biotechnológia definiálása.
3.Üzletképes élettudományok II: a modern biotechnológia iparágak szerinti ismertetése és azok gazdasági vonatkozásai)
4. Az innovációmanagement alapjai és az innovációk szükségessége az élettudományokban (tudásalapú innovációk meghatározására, innovációs csomópontok,
5. Innováció-érzékeny vállalkozások, az innováció sikeres útjai és gátló tényezői)
6. A tudásalapú innovációk terjesztésének módszerei (a lehetséges terjedési módozatok elméleti áttekintése, azok biotechnológiai tudományterületre vonatkozó alkalmazhatóságának megállapítása
7. A technológia-transzfer szerepe az élettudományi vállalkozásokban, spin-off / start-up cégek)
8. Marketing, innováció és üzletfejlesztési stratégiák élettudományi vállalkozások részére (a vállalkozások innovációs stratégiái, innovációs termékek és technológiák megjelenése a kis- és középvállalkozások tevékenységében)
9. Szellemi tulajdonvédelem alapjai az élettudományokban
10. A biotechnológiai innovációk (jellemzése, radikális és kis innovációk)
11. A gyógyszeripar biotechnológiai kapcsolódásai (biotecnológiai fejlesztések a gyógyszeriparban, a biotechnológia és a gyógyszeripar egymásra épülése, szervezetek kölcsönhatása)
12. Együttműködések a biotechnológiában (cégek közötti kapcsolat (network) kialakítása „munkamegosztás” alapján, értéklánc elmélet, formális és informális együttműködések, stratégiai- és érdekszövetségek, mindezek létjogosultsága az élettudományokban)
13. A biotechnológiai a klaszterek működésének részletes ismertetése, nemzetközi példák a biotech klaszterekre
15. Nagyobb biotechnológiai/gyógyszeripari kutatóhelyek jelenlegi helyzetének bemutatása
 
Ajánlott irodalom:
  1. Előadások anyaga