Biotechnológia gyógyszerészeknek

A kurzus neve: Biotechnológia gyógyszerészeknek
Heti óraszám: 2+0+0
Kredit: 3+0+0
Tantárgyfelelős: Dr. Karaffa Levente egyetemi docens, PhD, habil.
A tantárgy oktatói: Ág Norbert egyetemi tanársegéd
 
A tárgy célja:
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a biotechnológia legfontosabb ágazatainak természettudományos, műszaki és gazdasági alapjaival, és rálátásuk nyílik a biotechnológiai ipar és a gyógyszerész szakma kapcsolódási pontjaira.
 
Ajánlott irodalom:
Szentirmai Attila: Primer metabolitok termelése, egyetemi jegyzet, KLTE nyomda
Szentirmai Attila: Biokonverziós folyamatok, egyetemi jegyzet, KLTE nyomda
Sevella Béla: Biomérnöki műveletek és folyamatok, Typotex kiadó, 2011.
Ratledge, C., Kristiansen, B. Basic Biotechnology, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
 
Részletes tematika:
 
 1. előadás: A biotechnológia tárgyköre, területei. Történelmi áttekintés. A biotechnológia jogi, közgazdasági, társadalmi aspektusai.
Előadó: Dr. Karaffa Levente
 
 1. előadás: A biotechnológia műszaki és analitikai alapjai I.: Bioreaktor tervezés, mérés és folyamat ellenőrzés, downstream processing.
Előadó: Dr. Karaffa Levente
 
 1. A biotechnológia műszaki és analitikai alapjai II.: Fermentációs művelettan (sterilezés, levegőztetés)
Előadó: Dr. Karaffa Levente
 
 1. előadás: A biotechnológia műszaki és analitikai alapjai III.: Fermentációs művelettan (keverés, oltóanyag előállítás)
Előadó: Dr. Karaffa Levente
 
 1. előadás: Szerves savak (citromsav, glükonsav, itakonsav, ecetsav, tejsav) mikrobiális előállításának biológiája és technológiája.
Előadó: Dr. Karaffa Levente
 
 1. előadás: Aminosavak (glutaminsav, lizin) mikrobiális előállítása.
Előadó: Dr. Karaffa Levente
 
 1. előadás: Aminosavak (threonin, fenilalanin) mikrobiális előállítása.
Előadó: Dr. Karaffa Levente
 
 1. előadás: Béta-laktám és aminoglükozid típusú antibiotikumok biotechnológiai úton történő előállítása.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet
 
 1. előadás: Tetraciklin és makrolid típusú antibiotikumok biotechnológiai úton történő előállítása.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet
 
 1. előadás: Mikrobiális enzimtermelés és felhasználás (lipázok, proteázok, amilázok, glükozidázok, hőstabil DNS-polimerázok).
Előadó: Csákiné Dr. Jäger Szilvia
 
 1. előadás: Mikroorganizmusok alkalmazása biotranszformációkban (szteroidok, félszintetikus penicillinek, C-vitamin előállítása).
Előadó: Csákiné Dr. Jäger Szilvia
 
 1. előadás: Törzsfejlesztés a biotechnológiában I.: klasszikus technikák (protoplaszt fúzió, mutagenezis, természetes rekombináció).
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet
 
 1. előadás: Törzsfejlesztés a biotechnológiában II.: rekombináns DNS alapú technikák (karbon és nitrogén katabolit derepresszió, epigenetikus szabályozás)
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet
 
 1. előadás: Heterológ proteintermelés prokarióta és eukarióta élőlényekben.
Előadó: Csákiné Dr. Jäger Szilvia
 
 1. előadás: Biotechnológia és orvostudomány. Rekombináns és szintetikus vakcinák.
Előadó: Csákiné Dr. Jäger Szilvia