Biotermék technológia

A tantárgy neve: Biotermék technológia
Heti óraszám: 2+0+4
Kredit: 2+0+3
Tantárgyfelelős: Dr. Karaffa Levente, egyetemi docens, PhD, habil.
Oktatók: Dr. Karaffa Levente, Dr. Fekete Erzsébet, Dr. Molnár Ákos Péter, Fejes Balázs
Számonkérés módja: kollokvium
 
A tantárgy célja: A két féléves kurzus során a hallgatók megismerkednek a fermentációs ipar szempontjából legfontosabb metabolitok, elsősorban a szteroidok előállításának biológiájával, kémiájával, gyártástechnológiájával és piaci státuszával.
 
Részletes tematika:
 1. A biokonverzió feladatköre, szerves vegyületek sztereospecifikus átalakítása. Rezolválás, racemátok szétválasztása
 2. Szterin szubsztrátum gazdasági jelentősége, hormonok, hormonanalógok
 3. Prednizolon előállítása kombinált eljárással
 4. Szteroidok D1 dehidrogénezése
 5. Reichstein féle S vegyület szerepe a szteroid hormonanalógok szintézisében
 6. Szteroidok hidroxilezése
 7. Curvularia enzimkészletének hasznosítása a kortikoid szintézisben
 8. Szteroid váz lebomlása; szelektív gátlással hatásos termék feldúsítása
 9. Norszteroid totálszintézis; antikoncipiens termékek
 10. A b-laktám szerekezet spektrumának és stabilitásának(rezisztencia) javítása
 11. Celluláz használata
 12. Glükóz-fruktóz cukorszörp előállítása
 13. L-ascorbinsav előállítása
 14. Schardinger (ciklo)-dextrin előállítása, gyakorlati jelentősége
 15. Környezetszennyezés felszámolása
 
 
Biotermék technológia gyakorlat
A tárgy oktatója: Csákiné Dr. Jäger Szilvia
Óraszám/hét: 4 (tömbösített)
Osztályzás: a jegyzőkönyv és az órai aktivitás alapján.
 
A gyakorlat célja: Az előadásokon nagy hangsúlyt kap a szteroid gyógyszerek előállításának technológiája. A gyakorlat a Richter Gedeon Nyrt. segítségével jött létre, a szteroid biokonverziós gyakorlat egyedülálló az országban. Ily módon a hallgatók egy különleges fermentációs technológiát ismerhetnek meg. A gyakorlat terméke lesz az Ipari kinyerés technika gyakorlat „Me-szekoolon tisztítása fermentléből” c. gyakorlatának alapanyaga.
A gyakorlatot a hallgatói létszámtól függően 2 ill. 3 alkalommal tartjuk meg a félév során, a félév második felében. Minen alkalommal 10 fős hallgatói csoport dolgozik. A gyakorlat egy héten át tart, a feladat jellegéből adódóan a hallgatóktól folyamatos jelenlétet igényel.
 
Hét
Gyakorlat
Leírás
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
Szteroidok biokonverziója,
Metil-szekoolon fermentáció
(Megj: a gyakorlat 1 hétig tart)
A gyakorlaton Me-szekodion kiindulási vegyület biokonverzióját valósítjuk meg Me-szekoolonná Saccharomyces bayanus élesztő segítségével. A hallgatók a teljes fermentációs folyamatot végigviszik (inokulum készítés, fermentor összeszerelése, sterilezése, leoltása, szubsztrát ráadagolás, szénforrás adagolása, oldott oxigén szint szabályozása, mintavétel, VRK, fermentáció leállítása).
12
Szteroidok biokonverziója
Metil-szekoolon fermentáció
(Megj: a gyakorlat 1 hétig tart)
A gyakorlaton Me-szekodion kiindulási vegyület biokonverzióját valósítjuk meg Me-szekoolonná Saccharomyces bayanus élesztő segítségével. A hallgatók a teljes fermentációs folyamatot végigviszik (inokulum készítés, fermentor összeszerelése, sterilezése, leoltása, szubsztrát ráadagolás, szénforrás adagolása, oldott oxigén szint szabályozása, mintavétel, VRK, fermentáció leállítása).
13
Szteroidok biokonverziója
Metil-szekoolon fermentáció
(Megj: a gyakorlat 1 hétig tart)
A gyakorlaton Me-szekodion kiindulási vegyület biokonverzióját valósítjuk meg Me-szekoolonná Saccharomyces bayanus élesztő segítségével. A hallgatók a teljes fermentációs folyamatot végigviszik (inokulum készítés, fermentor összeszerelése, sterilezése, leoltása, szubsztrát ráadagolás, szénforrás adagolása, oldott oxigén szint szabályozása, mintavétel, VRK, fermentáció leállítása).
14
 
 
15