Farmakológia

A tantárgy neve: Farmakológia
Heti óraszám: 2+0+0
Kreditszám: 2+0+0
Tantárgyfelelős: Dr. Karaffa Levente
Előadó: Dr. Kónya Attila (TEVA Gyógyszergyár Zrt)
Számonkérés formája: kollokvium
 
A tantárgy oktatásának célja:
A farmakológiai egyes területeinek megismertetése a hallgatókkal.
 
A tantárgy tematikája:
 1. A farmakológia tárgya.
 2. Farmakokinetikai és farmakodinámiai alapismeretek.
 3. Gyógyszerek felszívódása, eloszlása, metabolizmusa, kiürülése.
 4. Transzportfolyamatok, transzportfehérjék.
 5. Gyógyszerkölcsönhatások.
 6. Az idegrendszer gyógyszertana.
 7. A szív és érrendszerre ható gyógyszerek.
 8. Lipid és koleszterin szint csökkentők.
 9. Az emésztőrendszer gyógyszertana.
 10. Kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) elleni küzdelem gyógyszertana.
 11. Immunrendszert befolyásoló hatóanyagok.
 12. Daganatos betegségek kezelése.
 13. Gyulladásos folyamatok farmakológiája.
 14. Fehérjék, ellenanyagok alkalmazása a gyógyászatban. Génterápia.
 15. Új gyógyszerjelöltek kutatása, fejlesztése.
 
 
Ajánlott irodalom:
 1. Az előadások szemléltetőanyagának másolatai
 2. Fürst Zsuzsanna (szerk): Farmakológia, 2. kiad., Medicina Budapest 2004.
 3. Katzung, B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 10th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2007
 4. Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Flower, R.: Rang & Dale's Pharmacology, 6th Edition, Elsevier, 2007