Ipari kinyeréstechnika

A tantárgy neve: Ipari kinyeréstechnika
Heti óraszám: 2+0+2
Kreditszám: 3+0+2
Tantárgyfelelős: Dr. Gyémánt Gyöngyi, egyetemi docens, PhD., habil.
A tantárgy oktatói: Dr. Gyémánt  Gyöngyi
Számonkérés formája: kollokvium
Előfeltétel: Biokémia I.
 
A tantárgy oktatásának célja:
A tantárgy oktatásának célja hogy differenciált szakmai ismereteket nyújtson a a "down stream" kinyerési technológia témaköréből. A tantárgy ismeretanyagának elsajátítása hozzájárul ahhoz, hogy a hallgató megismerje a különböző technikák lehetőségeit és korlátait, valamint ezen eljárások ipari alkalmazásait a gyógyszer- és élelmiszeriparban. A szeminárium lehetőséget nyújt néhány konkrét feladat hallgatók által történő feldolgozására.
 
A Biomérnöki Tanszék a tantárgy gyakorlati oktatását végzi. A gyakorlat tematikája:
 
Ipari kinyeréstechnika részletes gyakorlati tematika
A tárgy oktatója: Molnár Ákos Péter, Ág Norbert
Óraszám/hét: 4
Osztályzás: A zh-k, a jegyzőkönyvek jegyeinek átlaga és az órai aktivitás alapján
A gyakorlat célja: A gyakorlat az Ipari kinyeréstechnika c. előadás anyagára épül és azt követi. A gyakorlaton a hallgatók a „down stream” témakörében konkrét technikákat sajátítanak el.
 
Hét
Gyakorlat
Leírás
1
Sejtfeltárás I.
Baktérium sejtek feltárására alkalmas technikák megismerése (ozmotikus sokk, kevertetés üveggyönggyel).
2
Sejtfeltárás I.
Baktérium sejtek feltárására alkalmas technikák megismerése (ozmotikus sokk, kevertetés üveggyönggyel).
3
Sejtfeltárás II.
 
Fonalas gomba micélium feltárása mechanikai módszerekkel: potter és kevertetés üveggyönggyel (100 ml térfogatban). A sejtfeltárás nyomonkövetése fehérjetartalom, enzimaktivitás és vezetőképesség méréssel.
4
Sejtfeltárás II.
Fonalas gomba micélium feltárása mechanikai módszerekkel: potter és kevertetés üveggyönggyel (100 ml térfogatban). A sejtfeltárás nyomonkövetése fehérjetartalom, enzimaktivitás és vezetőképesség méréssel
5
  1. Tangenciális szűrés
 
Cross flow szűrőberendezés működésének megismerése. A szűrőmembránra jellemző tiszta víz fluxus meghatározása. Fermentlé szűrése és az optimális TMP (transzmembrán nyomás) kimérése.
6
Tangenciális szűrés
Cross flow szűrőberendezés működésének megismerése. A szűrőmembránra jellemző tiszta víz fluxus meghatározása. Fermentlé szűrése és az optimális TMP (transzmembrán nyomás) kimérése.
 
7
Vizes kétfázisú extrakció
 
A gyakorlaton demonstráljuk, hogyan lehet létrehozni két, egymással nem elegyedő vizes fázist hidrofil polimerek segítségével (PEG és dextrán) és hogyan alkalmazható ez a rendszer fehérjék tisztítására. A feladat béta-glükozidáz enzim tisztítása vizes kétfázisú extrakcióval.
8
Vizes kétfázisú extrakció: számolási gyakorlat
Feladat a polipropilén-glikol (PPG) és Na-citrát vizes kétfázisú rendszer fázisdiagramjának megrajzolása, majd a diagram alapján számolási feladatok elvégzése.
9
Lizozim tisztítása ioncserélő kromatográfiával
A tojásfehérjében található lizozim tisztítása ioncserélő CM-TRISACRYL oszlopon.
10
Kromatográfiás bemutató: affinitás és ioncserélő kromatográfiák
A gyakorlaton FPLC kromatográfiás rendszerrel ismerkedünk meg, affinitás és ioncserélő kromatográfiás bemutató keretében.
11
Fehérje tisztítás modellezése Protein Purifier programmal
A program az összes lehetséges fehérje tisztítási módszert modellezi. A hallgatók kapnak 2-2 modell fehérjét, s a különböző módszerek alkalmazásával a lehető leghatékonyabban meg kell tisztítaniuk azokat.
12
Me-szekoolon tisztítása fermentléből I.
(Megj: a gyakorlat ideje 2 nap)
A szteroidok biokonverziója gyakorlat során metil-szekodion szubsztrátból mikrobiális konverzióval előállított termék a metil-szekoolon. A gyakorlat célja a metil-szekoolon termék kristályos formában történő kinyerése a fermentléből. Alkalmazott technikák: extrakció, szűrés, bepárlás, szárítószerrel történő szárítás, derítés, kristályosítás.
13
Me-szekoolon tisztítása fermentléből I.
(Megj: a gyakorlat ideje 2 nap)
A szteroidok biokonverziója gyakorlat során metil-szekodion szubsztrátból mikrobiális konverzióval előállított termék a metil-szekoolon. A gyakorlat célja a metil-szekoolon termék kristályos formában történő kinyerése a fermentléből. Alkalmazott technikák: extrakció, szűrés, bepárlás, szárítószerrel történő szárítás, derítés, kristályosítás.
14
Fordított fázisú HPLC
Az előző gyakorlat (Me-szekoolon tisztítása) mintáinak elemzése HPLC-vel, a tisztulás nyomon követése céljából.
15
Fordított fázisú HPLC
Az előző gyakorlat (Me-szekoolon tisztítása) mintáinak elemzése HPLC-vel, a tisztulás nyomon követése céljából.

 

Gyakorlati leírások