Mérnöki kommunikáció

A tantárgy neve: Mérnöki Kommunikáció
Heti óraszám: 2+0+0
Kreditszám: 2+0+0
A tantárgy felelőse: Dr. Fekete Erzsébet
Előadó: Csománé Tóth Katalin (DE TTK Dékáni Hivatal)
Számonkérés módja: kollokvium
 
 
Részletes tantárgyi tematika
 
 1. hét
Tantárgy célja, félévi ütemterv, követelmények ismertetése
A kommunikáció alapjai – Mi a kommunikáció? Formái, területei, kommunikációs zavarok
 
 1. hét
Verbális kommunikáció – Köszönés, bemutatkozás, bemutatás, megszólítás
 
 1. hét
Non-verbális kommunikáció – Gesztusok, mimika, térközszabályozás
 
 1. hét
Közlésfajták – írásbeli, szóbeli
 
 1. hét
Hivatalos levél tulajdonságai, tanulmányírás szabályai
 
 1. hét
Prezentáció készítés szabályai
 
 1. hét
Nyilvános szereplés, előadástartás
 
 1. hét
Állás keresés, álláshirdetésre jelentkezés – Önéletrajz írás, motiváció levél, névjegykártya készítés
 
 1. hét
Felkészülés az állás interjúra - állásinterjú fajtái, állásinterjún való szereplés
 
 1. hét
Szervezés-, és vezetéselméleti irányzatok történeti áttekintése – klasszikus iskola, emberi kapcsolatok iskolája, rendszerelméleti iskola, kontingencia - elmélet iskolája
 
 1. hét
A vezetés, mint emberi tevékenység – A vezetés célja, a szervezeti viselkedés szintjei, a vezetés funkciói
 
 1. hét
Csoportok, kialakulásuk, csoportszerepek
 
 1. hét
Csoportos szellemi alkotótechnikák (brainstorming, Delphi módszer, Philips 66, 635 módszer, Nominál csoporttechnika)
 
 1. hét
Konzultáció
 
 1. hét
Jegy megajánló zárthelyi dolgozat