Metabolomika

A tantárgy neve: Metabolomika
Heti óraszám: 1+0+2
Kreditszám: 1+0+1
Tantárgyfelelős és előadó: Dr. Fekete Erzsébet egyetemi docens, PhD, habil.
Számonkérés formája: kollokvium
 
A tantárgy oktatásának célja:
A metabolomika céljainak, módszertanának és eddigi fontosabb eredményeinek bemutatása.
 
A tantárgy tematikája:
 1. hét: A metabolomika diszciplina definiciója.
 2. hét: A metabolic engineering általános és speciális céljai.
 3. hét: Anyagcsereutak tulajdonságai I: alapelvek.
 4. hét: Az anyagcsereutak tulajdonságai II: főbb típusok, növényi, állati és mikrobiális lebontó illetve felépítő anyagcsere.
 5. hét: Metabolic engineering – a rekombináns DNS technológia alapjai prokarióta szervezetekben.
 6. hét: Metabolic engineering – a rekombináns DNS technológia alapjai eukarióta szervezetekben.
 7. hét: Gének manipulációjának módszertana.
 8. hét: Lignocellulóz alapú alkoholgyártás - problémák és lehetséges megoldások.
 9. hét: Az élesztők anyagcseréjének megváltoztatása a pentóz alapú alkoholos erjesztés céljából.
 10. hét: Bakteriális alkoholos erjesztés fokozása géntechnológiai úton.
 11. hét: Heterológ fehérjetermelés baktériumokban.
 12. hét: Heterológ fehérjetermelés élesztőkben.
 13. hét: Heterológ fehérjetermelés gombákban és magasabbrendű eukariótákban.
 14. hét: Metabolikus fluxusok analízise – módszertan és eddigi eredmények.
 15. Intracelluláris metabolitok metabolomikai vizsgálatához szükséges mintavétel („quenching”).
 
A tantárgyhoz tartozó gyakorlat tematikája:
Intracelluláris metabolitok metabolomikai vizsgálatához szükséges mintavétel („quenching”)
és extrakció fonalas gombákban. Minták analízise HPLC segítségével.
 
Kötelező és ajánlott irodalom:
 1. Gow NAR, Robson GD, Gadd GM (eds.): The fungal colony Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 2. Arora DK (ed.) Handbook of Fungal Biotechnology, 2nd Edition, Marcel Dekker, New York & Basel, 2004.
 3. Primrose SB, Twyman RM, Old RW (2001): Principles of Gene Manipulation: An Introduction to Genetic Engineering, 6th Edition. Oxford: Blackwell, 2001.
 4. Előadások anyagai.