Mikrobiális élettan

A tantárgy neve: Mikrobiális élettan
Heti óraszám: 2+0+0
Kredit: 3+0+0
Számonkérés módja: kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Fekete Erzsébet
Oktatók: Dr. Karaffa Levente, Dr. Fekete Erzsébet, Németh Zoltán, Molnár Ákos Péter
 
A tantárgy célja:
A mikrovilág és környezete kapcsolatának megismertetése, a mikro-organizmusok földi élet kialakításában és fenntartásában játszott szerepének a bemutatása.
 
Javasolt irodalom: Szentirmai Attila: Általános mikrobiológia (egyetemi jegyzet, KLTE nyomda)
 
A tantárgy részletes tematikája:
 1. A mikrovilág szerepe az élettani folyamatok összefüggéseinek feltárásában. Kronológiai szempont érvényesítése: vizsgálati módszer, vizsgált szervezetek.
 2. Citoplazmamembrán felépítése – az élő sejt elhatárolása a környezettől – Ős- és Eubaktériumoknál.
 3. A sejtfal feladata és felépítése; Archaea és Eubaktériumoknál.
 4. Az aktiv acetát (acetil-CoA) előállítása. Zsírsav és fitanil lánc szintézise.
 5. Elektronforrás hasznosítása  (a hidrogenáz szerepe).
 6. Hasznosítható energiacsomag, ATP nyerése (metanogén).
 7. Széndioxid felvétel és hasznosítás (redukáló illetve aerob viszonyok!).
 8. Fényenergia hasznosítása: retinál, proton eltávolítás, kén és oxigén proton kötő szerepének hasznosítása.
 9. Az energianyerő folyamat enzimeinek a szintézise.
 10. A mitokondrium élettani szerepe.
 11. Légköri nitrogén megkötése, szabályozottsága.
 12. A fehérjeszintézis  és szabályozottsága.
 13. A tulajdonságok átörökítése. Nukleinsav anyagcsere.
 14. Spóraképzés (túlélés, szaporítás), akinéták megjelenése.
 15. A mozgásszerv működése (ostormozgás, gázvakuola) Pro- és Eukarióta szervezetben.
 
A kurzushoz tartozó gyakorlat részletes tematikája:
 1. Mitokondriális légzés vizsgálata.
 2. Mitokondrium preparálása élesztősejtekből.
 3. Légzésmérés oxigráfiás cellában.
 4. Oxidatív foszforiláció befolyásolása ADP és szétkapcsolószerek adagolásával.
 5. Mitokondrium képződés és elimináció élesztősejtekben.
 6. Bacillus subtilis tenyészet proteáz képződésének vizsgálata.
 7. Bacillus subtilis tenyészet amiláz képződésének vizsgálata.
 8. Katabolikus represszió előidézése glükózzal Escherichia coli-ban.
 9. Katabolikus derepressziós jelenségek vizsgálata Escherichia coli-ban.
 10. Penicillium chrysogenum gomba nyers enzimkivonatából glutaminsav dehidrogenáz aktivitás meghatározása a növekedés exponenciális és stacioner fázisában.
 11. Penicillium chrysogenum gomba nyers enzimkivonatából glutaminsav dehidrogenáz aktivitás meghatározása glükóz ráadagolást követően.
 12. Penicillium chrysogenum gomba nyers enzimkivonatából beta-galaktozidáz aktivitás meghatározása a növekedés exponenciális és stacioner fázisában.
 13. Penicillium chrysogenum gomba nyers enzimkivonatából beta-galaktozidáz aktivitás meghatározása glükóz ráadagolást követően.
 14. Aspergillus nidulans gomba tenyészet akridin-narancs festésének mikroszkópi vizsgálata a növekedés exponenciális és stacioner fázisában.
 15. Zárthelyi dolgozat.