Szeszes italok a nagyvilágban

A tantárgy neve: Szeszes italok a nagyvilágban
Heti óraszám: 2+0+0
Kreditszám: 3+0+0
Tantárgyfelelős: Dr. Fekete Erzsébet egyetemi docens, PhD, habil.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet
Számonkérés formája: kollokvium
 
A tantárgy oktatásának célja:
A tárgy keretében az emberi kultúra egyik legrégibb és legfontosabb alkotóelemét, az alkoholos italokat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni. Az italok kémiája, biológiája és gyártástechnológiája mellett a fő hangsúly a különböző országok specialitásaira esik. A szemináriumi részben konkrétan is bemutatunk majd egyes ital-különlegességeket.
 
Részletes tematika
1. hét: Az alkoholgyártásban használatos fontosabb mikroorganizmusok élettanának áttekintése.
2. hét: A sörgyártás biotechnológiája I.: szükséges alapanyagok, maláta előállítása.
3. hét: A sörgyártás biotechnológiája II.: fermentáció, érési folyamatok, szűrés, stabilizálás, kiszerelés.
4. hét: Az alkoholmentes sör fermentációja. Sörfajták ismertetése. A sörgyártás helyzete Magyarországon.
5. hét: A borgyártás biotechnológiája I.: szőlő típusok, borfajták.
6. hét: A borgyártás biotechnológiája II.: fermentáció, palackozás és tárolás.
7. hét: A borgyártás biotechnológiája III.: habzóbor és a pezsgő előállítása. Magyarországi borvidékek ismertetése.
8. hét: Ismertebb gyümölcspárlatok bemutatása.
9. hét: A gyümölcspárlatok minőségi követelményei. Pálinkafőzés.
10. hét: Növényi alapanyagból nyert párlatok ismertetése I.: rum, tequilla, mezcal
11. hét: Növényi alapanyagból nyert párlatok ismertetése II.: vodka, whisky
12. hét: Abszint, gin, ouzo.
13. hét: Kommersz szeszes italok, likőrök.
14. hét: A hallgatók által kedvelt szeszesitalok bemutatása. A hallgatók készülnek 5-10 perces prezentációval.
15. hét: Szeszesital kóstoló
 
A felkészüléshez ajánlott irodalmak:
1)         The Mycota: Industrial Application X, Edited by Karl Esser, Springer, 2010
2)         The Complete Books of Spirits, Anthony Dias Blue, 2004