Üzemlátogatás

Tárgy neve: Üzemlátogatás
Óraszám/hét: 0+0+2 (2 nap tömbösítve)
Kredit: 0+0+1
Előfeltételek: -
Számonkérés módja: aláírás
Tantárgyfelelős: Dr. Ág Norbert
 
A tantárgy célja:
Országos jelentőségű vegyipari, gyógyszeripari és élelmiszeripari üzemek megtekintése, a bennük folyó termelő munka megtekintése. Nem titkolt cél a végzős hallgatók elhelyezkedési esélyeinek növelése.
 
A tantárgy tematikája:
A kurzust minden félévben meghirdetjük, így a hallgatók lehetőséget kapnak a régió és (kisebb mértékben) az ország fontosabb vegyipari, biotechnológiai, gyógyszeripari és élemiszeripari üzemeinek megtekintésére, tantervi kötelezettség nélkül. Az alábbi üzemeket szoktuk kisebb-nagyobb gyakorisággal meglátogatni: TEVA-Gyógyszergyár Rt. (Debrecen), Agroferm Fermentációipari Rt. (Kaba), Borsodi Sörgyár Rt. (Bőcs), Minna Tejipari Rt. (Miskolc), Tokaj Kereskedőház, Egervin Rt., FVM Egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. (Budapest-Kőbánya), IVAX Gyógyszerkutató Intézet (Budapest-Újpest), Budafoki Élesztőgyár (Budapest-Budafok), Dréher Sörgyár (Budapest-Kőbánya), Nestlé Hungary Kft. (Miskolc-Diósgyőr).
 
 
A 2016.  évi üzemlátogatások
 
1)         Kaba (Agroferm-Evonik), március, 1 nap (biomérnök BSc) kb. 25 fő
2)         Miskolc (Chinoin), május, 1 nap (biomérnök BSc) kb. 50 fő
3)         Budapest (Richter Gedeon) április, 1 nap (biomérnök MSc), kb. 25 fő
4)         Gödöllő (HumanBioPlazma KFt.) április. 1 nap (biomérnök BSc, kb. 50 fő)
5)         Debrecen (TEVA), május, 1 nap (biomérnök BSc, kb. 50 fő)
6)         Szegi (Tokaj Kereskedőház), október, 1 nap (biomérnök MSc) kb. 50 fő