Vízszennyezés, szennyvíztisztítás

A tantárgy neve: Vízszennyezés, szennyvíztisztítás
Heti óraszám: 2+0+1
Kreditszám: 2+0+1
Számonkérés módja: kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Karaffa Levente, egyetemi docens, PhD, habil.
A tantárgy oktatói: Török Tibor (TEVA Gyógyszergyár ZRt., Debrecen)
 
A tantárgy célja: A szennyvizek, összetételük és környezeti hatásuk megismerése. A természetes szennyvíztisztulás folyamatainak elemzése. A szennyvíztisztítás követelményeinek és az ezeknek megfelelő műtárgyas eljárások fokozatainak és technológiai lépéseinek, valamint a létesített tavas szennyvíztisztító rendszerek elvi alapjainak és a megvalósítás módjainak bemutatása.
 
A tantárgy részletes tematikája:
 1. Ökológia elveinek és törvényszerűségeinek gyakorlati alkalmazása. Környezetvédelmi alapfogalmak.
 2. Környezet-szennyezés, terhelés, terhelhetőség, tűréshatár, érzékenység.
 3. A vízszennyezés ökológiája és hatása. Vízi környezetvédelem.
 4. A szennyvíz típusok és a szennyvíz komponensek osztályozása. A biológiai bonthatóság, (ANT), biodegradáció és bioelimináció és a folyamatok környezetvédelmi jelentősége.
 5. A szennyvíztisztítás fokozatai és az eljárások elvei és technológiai megoldásai. A mechanika szennyvíztisztítás műtárgyai és azok működése (rácsok, homokfogók, ülepítők, flotátorok, stb.).
 6. Biológiai szennyvíztisztítás reaktor biotechnikai alapfogalmai és folyamatai.
 7. Az aerobikus biológiai szennyvíztisztítás alkalmazásának elvei és műtárgyai. Az eleveniszapos szennyvíztisztítás alkalmazása és folyamatai, a levegő beviteli eljárásai és az eleveniszapos rendszer működtetése, a működés ellenőrzése, a bekövetkező működési zavarok és azok elhárításának lehetőségei.
 8. Az aerob biológiai tisztítás: SBR, folyamatos üzemű tisztítás. A csepegtetőtestes és forgókorongos rendszerek. Bio-memrán technikai műveletek a szennyvíztisztításban.
 9. Létesített vizes élőhelyek, mint záportározók és szennyvíztisztító rendszerek.
 10. A mesterséges levegőztetés nélküli tavak (oxidációs, anaerob, fakultatív) és levegőztetett tavak.
 11. Gyökérzónás tisztítás, horizontális, vertikális és kombinált.
 12. Anaerobikus szennyvíztisztítás és iszapkezelés, biogáz termelés. Kombinált szennyvíztisztítás.
 13. Harmadlagos szennyvíztisztítás, nitrogén- és foszforeltávolítás. Szennyvíziszap kezelés.
 14. Az eutrofizálódás és ellene való védekezés.
 15. A vízi környezetvédelem közegészségügyi problémái. A legfontosabb jogi szabályozások.
 
A tárgyhoz tartozó gyakorlat tematikája:
A szennyvíz típusok és a szennyvíz komponensek vizsgálata. A biológiai bonthatóság, (ANT), biodegradáció és bioelimináció kísérletes igazolása. A szennyvíztisztítás fokozatainak és az eljárásainak modellezése és a folyamatok tanulmányozása. Az eleveniszapos szennyvíztisztítás működés ellenőrzése (oxigénháztartás, Mi, egyéb mutatók). A bekövetkező működési zavarok és azok elhárításának vizsgálata (bulking, elúszás, stb.). Az aerob biológiai tisztítás: SBR és folyamatos üzemű tisztítás technológiája. Létesített vizes élőhelyek működésének modellezése és a folyamatok vizsgálata. Bioindikáció és biomonitorozás. A gyökérzónás és kombinált szennyvíztisztítás. A nitrogén- és foszforeltávolítás. Az eutrofizálódás és ellene való védekezés.
 
Az ajánlott irodalom:
 1. Lakatos Gy., Nyizsnyánszky F. 1999: A környezeti elemek és folyamatok természet-tudományos és társadalomtudományos vonatkozásai. Unit 1. EDE TEMPUS S-JEP 12428/97.
 2. Borda J., Lakatos Gy., Szász T. 2003: Környezetvédelem. Ipari Környezetvédelem. Környezetgazdaságtan. Egyetemi jegyzet. DE, TTK, Debrecen, 1-137.
 3. Jobbágy, A., Nyeste, L. 1989: Bioreaktor elrendezések a szennyvíztisztításban, Folia Biotechnologica, 34,
 4. Lakatos, G. 1998: Constructed wetlands for wastewater treatment in Hungary. p. 191-206. In: Vymazal, J., Brix, H., Cooper, P.F., Green, M.B., Haberl, R. (eds.) Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.