Tudományos Diákkör

1)      KULCSÁR LÁSZLÓ
Penicillium chrysogenum intarcelluláris β-galaktozidáz enzimeinek Escherichia coli mutánssal való termeltetése, tisztítása és biokémiai/enzimológiai vizsgálata (Tudományos Hallgatói Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága Székháza, Debrecen, 2013.05.02-03.)
 
2)      KULCSÁR LÁSZLÓ
A Penicillium chrysogenum fonalas gomba β-galaktozidáz génjeinek túltermeltetése és az enzimek biokémiai jellemzése (TDK 2013 ősz, Debrecen, témavezető: Karaffa Levente, Fekete Erzsébet)
 
3)      KULCSÁR LÁSZLÓ
Penicillium chrysogenum feltételezett intarcelluláris β-galaktozidáz génjeinek E. coli-ban való termeltetése, tisztítása és biokémiai/enzimológiai vizsgálata (Tudományos Hallgatói Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága Székháza, Debrecen, 2013.11.16-17.)
 
4)      KULCSÁR LÁSZLÓ
A Penicillium chrysogenum fonalas gomba β-galaktozidáz génjeinek túltermeltetése és az enzimek biokémiai jellemzése (2014 OFKD, Pécs, témavezető: Karaffa Levente, Fekete Erzsébet)
 
5)      NAGY NIKOLETTA
Aspergillus nidulans törzsek sterigmatocystin termelésének indukálása laktóz szénforrással (TDK Debrecen, 2014 tavasz, témavezető: Németh Zoltán)
 
6)      FEKETE JUDIT, FEKETE-SZŰCS ENIKŐ
Biotin auxotróf Aspergillus nidulans törzsek létrehozása double-joint PCR segítségével (TDK Debrecen, 2014 tavasz, témavezetők: Fekete Erzsébet és Ág Norbert)
 
7)      KULCSÁR LÁSZLÓ, KUN ROLAND, FÜLÖP KATALIN
A Penicillium chrysogenum fonalas gombából izolált intra- és extracelluláris β-galaktozidáz génjeinek és expressziós plazmidkonstrukcióinak szintézise (TDK 2014 tavasz, témavezető: Karaffa Levente, Fekete Erzsébet)
 
8)      KOLLÁTH ISTVÁN SÁNDOR
Membránfermentorok alkalmazása a biotechnológiában (Hatvan István Szakkollégium 2014. évi Őszi Tudományos Hallgatói Konferencia, Debrecen, 2014)
 
9)      DÉZSI ANNAMÁRIA
I. Biomérnöki MSc, 2. helyezés
Stwintronok vizsgálata Helminthosporium solani fonalas gombában
Témavezető: Dr. Fekete Erzsébet egyetemi docens, DE TTK Biomérnöki Tanszék és Ág Norbert tanársegéd, DE TTK Biomérnöki Tanszék, 2015. Debrecen, TDK
 
10)     KAVALECZ NAPSUGÁR
II. Biomérnöki MSc
Az Aspergillus nidulans laktóz felvételéért felelős lacpBgén fenotípusos analízise
Témavezető: Dr. Fekete Erzsébet egyetemi docens, DE TTK Biomérnöki Tanszék, 2015. Debrecen, TDK
 
11)     NAGY NIKOLETT
Biomérnöki MSc
Aspergillus nidulans törzsek sterigmatocystin termelésének indukálása laktóz szénforrással, 2015, házi TDK
Témavezető: Németh Zoltán egyetemi tanársegéd, DE TTK Biomérnöki Tanszék
 
12)     FEJES BALÁZS
Biomérnök Msc
Aspergillus nidulans sterigmatocystin képződésének vizsgálata különböző szénforrásokon, 2016, házi TDK és OTDK
Témavezető: Németh Zoltán egyetemi tanársegéd, DE TTK Biomérnöki Tanszék
 
13)     KAVALECZ NAPSUGÁR
Az Aspergillus nidulans laktóz felvételéért felelős lacpB gén fenotípusos analízise (Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Szeged, 2016). – A Magyar Mikrobiológiai Társaság Különdíja
Témavezető: Dr. Fekete Erzsébet egyetemi docens, DE TTK Biomérnöki Tanszék
 
14)     KASZA RITA
II.biomérnök MSc
Egy  új  típusú  iker-intron  struktúra,  az  L[4,5] stwintron kivágódási  mechanizmusának vizsgálata
Témavezető: Dr. Ág Norbert, egyetemi tanársegéd, DE TTK Biomérnöki Tanszék, 2018. TDK, Debrecen